Communicatie Digitaal

Update je gegevens in de KBO databank

Update je gegevens in de KBO databank

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een databank van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden verzameld zijn.

Elk ondernemingsnummer heeft een vaste administratieve kost, onafhankelijk van de grootte of het type van de onderneming. Het tarief wordt bepaald door de FOD Financiën en wordt jaarlijks geïndexeerd.

De inschrijving in de KBO dient een dubbel doel: het maakt de werking van overheidsdiensten meer efficiënt en het vereenvoudigt de administratieve procedures voor ondernemingen.

De KBO centraliseert de basisgegevens van ondernemingen en vestigingseenheden en verspreidt deze naar verschillende bevoegde overheidsdiensten. Elke onderneming en vestigingseenheid krijgt van de KBO een uniek identificatienummer.

Hierbij een warme oproep om de gegevens in de KBO databank goed in te vullen. Wij willen jou graag op de hoogte brengen van belangrijke informatie, het is voor ons belangrijk dat alle gegevens correct in de KBO databank staan, zodat wij de juiste gegevens kunnen gebruiken.

Nuttige links:

1. KBO Public Search: het tonen van publieke gegevens van alle in KBO ingeschreven geregistreerde entiteiten en alle vestigingseenheden

2. Registratie voor Open Data en webservice Public Search: biedt mogelijkheid om informatie van de KBO-toepassing Public Search in uw toepassingen te integreren. Deze dienst is betalend.

- Aanvraag ambtshalve doorhaling van adressen

Soms is het adres van geregistreerde entiteiten, zoals vermeld in de KBO, niet correct. Om het onjuiste adres te melden, contacteer de KBO-beheersdienst via het webformulier of via e-mail kbo-bce.schrappingen.radiations@economie.fgov.be met de vermelding van:

  • naam betrokken entiteit;
  • ondernemingsnummer;
  • adres

Verdere verloop van de procedure kunt u hier lezen.

3. My Enterprise

 

(Bron: economie.fgov.be)