Mobiliteit Openbare werken

Update Groenestraat

Update Groenestraat

(u kunt vervolg fasen lezen door naar beneden te scrollen)

Op maandag 27 maart 2023 begint de hoofdaannemer Olivier Construct met de effectieve rioleringswerken van de Groenestraat. Hierbij wordt in de eerste fase gewerkt in de Brugsestraat. De werken omvatten de gemengde riolering vanuit de Magerhillestraat mee te nemen op de nieuwe aan te leggen gescheiden riolering in de Groenestraat. Door deze werken zal de Brugsestraat tot midden mei afgesloten zijn vanaf de Magerhillestraat tot Groenestraat voor alle verkeer. De handelaars blijven zo goed als mogelijk bereikbaar.

In de eerste week van de paasvakantie worden filters geplaatst om het grondwater voldoende te laten zakken voor de nodige rioleringswerken waarna in de tweede week kan gestart worden met de rioleringswerken.

Gevolgen voor gemotoriseerd verkeer
Het doorgaand verkeer via de Brugsestraat zal vanaf 27 maart 2023 niet meer mogelijk zijn tussen de Magerhillestraat en de Groenestraat. Er wordt een plaatselijke omleiding  voorzien voor gemotoriseerd verkeer tot 3.5 T via de Kuilputstraat-Torhoutsesteenweg met snelheidsbeperking van 30 km/u en enkele wegversmallingen. Het zwaar verkeer dient via Molendamstraat-Remi-Claeaysstraat-Torhoutsesteenweg te rijden.
 

Gevolgen voor fietsers
Fietsers dienen de omleiding via de Kuilputstraat-Torhoutsesteenweg te volgen.
 

Gevolgen voor de buslijnen
deze info kan je terug vinden op onze website www.zedelgem.be/project-groenestraat onder rubriek “info buslijnen”.

Bron: www.zedelgem.be

Update Groenestraat – aanvang Fase 2

Fase 2 van de voorbereidende werken gaan van start op WOENSDAG 16/03/23. Door de slechte weeromstandigheden van de afgelopen weken werd de planning iets aangepast:

  • 16/03/23: Watergroep begint met aanleg nieuwe nutsleiding Groenestraat tussen Marsiebuikstraat en Brugsestraat
    Huidige werf tussen Rusthuislaan en Ten Boomgaarde is dan terug volledig toegankelijk
  • Aanvullend begint Fluvius aan Ten Boomgaarde tot net voorbij Marsiebuikstraat

Gevolgen voor gemotoriseerd verkeer
Het doorgaand verkeer via de Groenestraat zal vanaf 16 maart 2023 niet meer mogelijk zijn tussen de rotonde en de Brugsestraat. Er wordt éénrichtingsverkeer voorzien voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Brugsestraat richting Zedelgem dorp. De omleiding voor gemotoriseerd verkeer richting Zuidwege loopt via de Loppemsestraat en de Torhoutsesteenweg.

Gevolgen voor fietsers
Fietsers komende van de rotonde zullen niet naar Zuidwege kunnen rijden via de Groenestraat. Deze zullen lokaal moeten omrijden via de Dr. Adriaensstraat, Strubbenslag of de Vloethemveldzate.

Gevolgen voor de buslijnen
De buslijnen 55, 72 en de avondlijn 94 zullen een lokale omleiding volgen. De Halte Groenestraat wordt verplaatst naar de halte Driewege. De halte Zedelgem Dorp blijft bediend.

Het einde van deze werken zal nagenoeg samenvallen met de hoofdaannemer voor de volledige wegenwerken in de Groenestraat. Zodra de hoofdaannemer de werken heeft aangevat zal doorgaand verkeer in beide richtingen niet meer mogelijk zijn. Daarmee komen de werken van de Groenestraat in een nieuwe fase terecht waarbij er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is tussen de rotonde van de Groene Meersen en Zuidwege. Verder informatie over deze fase zal ten gepaste tijde gecommuniceerd worden.

Bron: www.zedelgem.be

Update Groenestraat

De werken in de Brugsestraat lopen op zijn einde, volgens de planning is doorgaand verkeer terug mogelijk vanaf begin juli. Alle rioleringen in de Brugsestraat werden geplaatst waardoor momenteel gewerkt wordt aan de bovenbouw. 

Mits er voor de 2de fase al voorbereidende werken nodig zijn start de aannemer volgende week maandag 19 juni 2023 met de uitbraak van het voetpad (tegen parkeerstrook), groenzones en parkeerstrook aan de onpare kant tussen Rusthuislaan en rotonde om filters te kunnen plaatsen voor de rioleringen. 

De Rusthuislaan zal hierdoor onderbroken worden, via de Stadionlaan kan hier ontsloten worden.

Na het plaatsen van de filters worden de opritten aan de onpare kant weer toegankelijk gemaakt met steenslag. 

Verder zal doorgaand verkeer mogelijk blijven, fietsers zullen plaatselijk op de rijweg moeten komen. 

Bij het het begin van de uitbraak op 19/06 en bij het plaatsen van de filters zal er plaatselijk wat hinder zijn op de rijweg, de aannemer probeert dit te beperken. 

 Doordat er water wordt opgepompt wordt een mogelijkheid voorzien om water af te tappen voor de burgers, Er zal een watervat van 2000L beschikbaar zijn die kan gebruikt worden aan de hand van een kraantje. 

LET OP, Het water is niet drinkbaar en gebruik is op eigen risico. Het water wordt niet geanalyseerd waardoor we de kwaliteit niet kunnen garanderen. 

Uiteindelijk start de uitbraak van de wegenis op maandag 3 juli 2023. 

Vanaf dit moment zal doorgaand gemotoriseerd verkeer niet meer mogelijk zijn, voetgangers en fietsers wel. 

De uitbraak wordt voorzien thv huisnummer 103 (Argenta) waardoor de rotonde zeker tot achter het bouwverlof in gebruik kan blijven. 

Het bouwverlof van de aannemer is voorzien van 21 juli tot 15 augustus, in deze periode liggen de werken stil en worden de pompen van de filters ook stilgelegd. Doorgaand gemotoriseerd verkeer is ook in deze periode niet mogelijk

Bron: www.zedelgem.be