Beleid Communicatie

Uitnodiging infoavond BETONwater voor irrigatie voor bedrijven

Uitnodiging infoavond BETONwater voor irrigatie voor bedrijven

Op dinsdag 13 juni vind een infosessie plaats betreffende het goedgekeurde project ‘BETONwater
voor irrigatie’ waar ook uw bedrijf voordelen uit kan halen. 

Het project BETONwater voor irrigatie focust op het opvangen en opsparen van hemelwater van, in
eerste instantie, Bedrijventerrein Torhout Noord of op de Schatting Zedelgem in een daarvoor
aangelegde wateropslag.

Dit water wordt fysiek gescheiden van het grondwater. Het opgespaarde hemelwater wordt verdeeld onder de landbouwers in de omgeving.

In tweede instantie wordt ook het water van andere verharde oppervlaktes in de regio gebruikt. Op deze manier kunnen grote verharde oppervlaktes in de regio Torhout-Zedelgem gekoppeld worden aan een doordacht
watergebruik en een duurzaam watersysteem.

De regio wordt zo een voorbeeld voor tal van andere locaties in Vlaanderen, waarbij de kansen tussen landbouw en industrie optimaal worden benut. Het afstromend water van de verharding, zal worden opgespaard en gebruikt in tijden van grotere watervraag. Hierbij ligt de focus op het opsparen van winterwater (water dat wegloopt in natte
periodes en niet meer beschikbaar is in drogere zomerperiodes).

Aanvullend wordt naar afstemming gezocht met andere waterbehoeftige bedrijven en interactie met het aanwezige waterlopenstelsel.
Inschrijven kan tot en met 6 juni 2023 via het scannen van de QR Code hieronder of via deze link.